P-CVD

Event Data Recorder

De Event Data Recorder of afgekort EDR is geïmplementeerd in de airbagregeleenheid of computer van een voertuig en registreert kort vóór en tijdens een event ongeval gerelateerde omstandigheden en parameters waaronder de voertuigsnelheid, de gaspedaalpositie, de status van de rem (wel/niet bediend), de stuurhoek en de impact van de aanrijding. Voor het registreren van deze data maakt de EDR gebruik van het bestaande elektronische netwerk en sensoren van het voertuig. De EDR wordt getriggerd bij een zogenaamd deployment event. Dit betreft een evenement waarbij de passieve veiligheidssystemen (airbags) in het voertuig worden geactiveerd. De EDR kan ook bij een zogenaamd non-deployment event worden getriggerd. Een non-deployment event wordt bij het overschrijden van een bepaalde snelheidsverandering (drempelwaarde) in de botsing geregistreerd. In noord Amerika is een EDR voor de toelating van personenauto’s vanaf 2012 in zekere zin verplicht gesteld. Volgens de Amerikaanse wetgever dient de EDR te voldoen aan een pakket met eisen die zijn vastgelegd in de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Rule 49CFR Part 563. In deze verordening is onder andere vastgelegd het minimaal aantal te registreren omstandigheden en parameters, de nauwkeurigheid van de data, de duur van data registratie en de frequentie waarmee de data moet worden geregistreerd. Vanaf juli 2022 is de EDR ook binnen de Europese unie verplicht voor de toelating van nieuwe voertuigen.

Met behulp van de EDR data kunnen de omstandigheden ongeveer 5 seconden voor een verkeersongeval en de gedraging van de bestuurder in kaart worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om in objectieve zin een uitspraak te kunnen doen over de fase kort vóór de botsing, de zogenaamde pre-crash fase. Belangrijk om te vermelden binnen dit kader is dat de EDR data dient als ondersteuning of extra informatiebron voor de technische analyse van een verkeersongeval, en zeker geen vervanger van de “klassieke” verkeersongevallenanalyse betreft.

De EDR kan bij veel merken worden uitgelezen met het Crash Data Retrieval (CDR) systeem van Bosch. P-CVD is voor het gebruik van het CDR systeem en de interpretatie van EDR data gecertificeerd. Een aantal merken heeft een eigen systeem waarmee EDR data kan worden uitgelezen waaronder Tesla en Hyundai/Kia. Ook de EDR data van deze merken kunnen wij uitlezen.

BELLEN
WHATSAPP