EVU NederlandLinnkedIn Profiel
Event Data Recorder en Crash Data RetrievalEvent Data Recorder en Crash Data RetrievalEvent Data Recorder en Crash Data RetrievalEvent Data Recorder en Crash Data RetrievalEvent Data Recorder en Crash Data Retrieval

Event Data Recorder en Crash Data Retrieval

Noord-Amerikaanse autofabrikanten voorzien hun personenauto's van een zogenaamde Event Data Recorder (EDR). De Event Data Recorder is geïmplementeerd in de airbagregeleenheid en is te zien als een soort van "blackbox", maar betreft geen apart onderdeel zoals bekend uit de luchtvaart. De Event Data Recorder registreert kort vóór en tijdens een event ongevalsgerelateerde omstandigheden en parameterwaarden. Geregistreerd worden onder andere de voertuigsnelheid, de gaspedaalpositie, de remlichtschakelaar (wel/niet bediend), het motortoerental, de snelheidsverandering (zogenaamde delta v) in langs- en dwars richting etc. Voor het registreren van deze omstandigheden en parameterwaarden maakt de Event Data Recorder gebruik van het bestaande elektronische netwerk, sensoren en actuatoren van het voertuig.

 

De Event Data Recorder wordt getriggerd bij een zogenaamd deployment event. Dit betreft een evenement waarbij de passieve veiligheidssystemen (gordelspanner(s) en airbag(s)) worden geactiveerd. De Event Data Recorder kan ook bij een zogenaamd non-deployment event worden getriggerd. Een non-deployment event wordt bij het overschrijden van een bepaalde snelheidsverandering (drempelwaarde) in de botsing geregistreerd.

 

Indien een fabrikant besluit een Event Data Recorder functie in de airbagregeleenheid te implementeren, dan is men gebonden aan een aantal eisen. Deze eisen beschrijven onder andere het minimaal aantal te registreren omstandigheden en parameterwaarden, de nauwkeurigheid van de data en de frequentie waarmee de data moeten geregistreerd. Deze regels zijn in Noord-Amerika vastgelegd in de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Rule 49CFR Part 563. Vanaf 2015 is in het merendeel van de personenauto's die worden verkocht op de Noord-Amerikaanse markt een EDR geïmplementeerd. Naast Amerikaanse-, voorzien ook al enkele Europese- en Japanse autofabrikanten - waaronder Volvo, Toyota, VAG (VW, Audi, Seat en Skoda) - de personenauto's voor de Europese markt van een Event Data Recorder functie.

 

Door de firma Bosch is een tool ontwikkeld, Crash Data Retrieval (CDR), om de Event Data Recorder (EDR) te kunnen uitlezen. Post-Crash Voertuig Diagnose is in 2013 voor het gebruik van de Crash Data Retrieval tool en de interpretatie van de Event Data Recorder data gecertificeerd. Vanaf 2014 is de Crash Data Retrieval tool beschikbaar in Europa en is Post-Crash Voertuig Diagnose licentiehouder.

 

Na het uitlezen van de Event Data Recorder  is het belangrijk dat deze informatie op een juiste wijze wordt geïnterpreteerd en geplaatst kan worden bij de fysieke sporen, analyse en reconstructie van een verkeersongeval. 

 

Voor meer informatie over de personenauto's die voorzien zijn van een Event Data Recorder en kunnen worden uitgelezen met de Crash Data Retrieval tool, zie onderstaande link of neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Bekijk de vehicle coverage list