EVU NederlandLinnkedIn Profiel
Uitlezen voertuigelektronicaUitlezen voertuigelektronicaUitlezen voertuigelektronicaUitlezen voertuigelektronicaUitlezen voertuigelektronica

Uitlezen voertuigelektronica

Storingen in de elektronische systemen van een voertuig worden opgeslagen in een storingsgeheugen. Bij de meeste voertuigfabrikanten worden ten behoeve van diagnose doeleinden ook de omstandigheden en parameterwaarden waaronder een storing wordt waargenomen "bevroren" c.q. opgeslagen. In tegenstelling tot de informatie die een Event Data Recorder geeft, betreft het hier alléén een momentopname, een zogenaamd "freezeframe". Deze freezeframe informatie kan van grote waarde zijn ter ondersteuning van de aangetroffen "klassieke" fysieke sporen bij de analyse van een verkeersongeval. Te denken valt aan snelheden ten tijde van een ongeval, werd er wel of niet geremd, ABS/ESP wel of niet actief, motorinformatie (toerental, gaspedaalpositie en motortemperatuur etc.), activering van de passieve veiligheidssystemen (gordelspanner(s) en airbag(s)), een defect aan de motor of automatische versnellingsbak, kilometerstanden, datums en tijdstippen etc.

 

Post-Crash Voertuig Diagnose is licentiehouder van onder andere onderstaande originele merkspecifieke diagnosesystemen:

Indien er tijdens een uitlezing ongevals gerelateerde storingsinformatie c.q. een freezeframe wordt gelezen, dan is het van belang dat deze informatie op een juiste wijze wordt geïnterpreteerd. Immers, na het lezen van deze informatie volgen de vragen hoe nauwkeurig is deze informatie en op welk moment is deze informatie geregistreerd.

 

Post-Crash Voertuig Diagnose heeft in de afgelopen jaren samen met Meuwissen Verkeers Ongevallen Analyse (MVOA) veel kennis en ervaring opgedaan in het juist interpreteren en valideren van storingsinformatie.